Wyjątkowe, ekskluzywne, wyszukane - tak najłatwiej można określić produkty i usługi luksusowe. Wychodząc na przeciw potrzebom współczesnego rynku i coraz większej ilości klientów nastawionych na luksus prezentujemy portal zajmujący się przedstawianiem życia na najwyższym poziomie. Recenzje produktów i usług, opinie i komentarze - to wszystko znajdą Państwo w jednym miejscu. Interesuje nas to co piękne, drogie i elitarne. To wyjątkowy portal o wyjątkowej tematyce stworzony dla miłośników luksusu.

Co jest potrzebne, aby wyrobić kartę kierowcy?

Co jest potrzebne, aby wyrobić kartę kierowcy?

Praca jako kierowca zawodowy wiąże się z wieloma obowiązkami i wymaga od osoby obejmującej to stanowisko dokładnej wiedzy na temat przepisów regulujących czas jej pracy.

Z kolei pracodawca zatrudniający w swojej firmie transportowej takiego kierowcę, jest zobowiązany do ewidencjonowania jego czasu pracy i czuwania nad tym, aby zgadzał się on z obowiązującymi przepisami.

W tej oraz innych kwestiach pracy kierowcy znaczącym ułatwieniem jest karta kierowcy, na której zapisywane są wszelkie dane z tachografu cyfrowego. Posiadanie takiej karty przez kierowcę jest obowiązkiem, które narzucany jest przez obowiązujące przepisy.

Czym jest karta kierowcy?

Karta kierowcy jest to elektroniczny dokument wyposażony w chip przeznaczone do prowadzenia ewidencji i monitorowania czasu pracy kierowców. Dokument ten uprawnia osoby posiadające odpowiednią kategorię prawa jazdy do użytkowania pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz pojazdów do przewozu co najmniej dziewięciu pasażerów wyposażonych w cyfrowy tachograf.

Obowiązek posiadania karty kierowcy narzucony jest na osoby pracujące w tym zawodzie przez Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 165/2014 o stosowaniu urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym.

Karta kierowcy w zależności od rodzaju zachowuje swoją ważność, nie dłużej niż wynosi ważność dokumentu prawa jazdy, czyli 5 lat. Dokument ten jest imienny, więc każdy kierowca może posiadać tylko jeden egzemplarz, na którym znajduje się szereg zindywidualizowanych danych osobistych. Dane na temat czasu pracy kierowcy zapisywane są na karcie i mogą być odczytywane podczas kontroli przez uprawnione do tego instytucje i służby.

Na karcie rejestrowane są między innymi takie informacje jak czas pracy i przejazdu kierowcy, długość i częstotliwość przerw na odpoczynek, informacje na temat używanego pojazdu, miejsce rozpoczęcia i zakończenia dziennego okresu pracy, wszelkiego rodzaju zdarzenia, takie jak błędy, usterki karty jej włożenie do tachografu podczas jazdy, przerwy w zasilaniu i wiele więcej.

Kto i kiedy może wyrobić kartę kierowcy?

Kartę kierowcy może wyrobić każda osoba, która posiada odpowiednią kategorię prawa jazdy upoważniającą ją do poruszania się pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów, których masa przekracza 3,5 t lub pojazdami służącymi do przewozu ludzi w liczbie większej niż 9 razem z kierowcą. Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć w sytuacji gdy:

  • jest nam ona potrzebna do pracy,
  • zbliża się termin upływu ważności obecnie posiadanej karty,
  • została nam skradziona,
  • zgubiliśmy kartę,
  • działa wadliwie lub jest uszkodzona,
  • kierowca zmienił swoje dane osobowe lub adres zamieszkania,
  • kierowca zmienił kraj zamieszkania.

Jak wyrobić kartę kierowcy?

Aby wyrobić kartę kierowcy, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami. W Polsce wydawaniem karty kierowcy zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) w Warszawie. Wniosek o wydanie karty kierowcy może być złożony w formie papierowej i wysłany za pośrednictwem poczty, ale można również skorzystać z profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego i złożyć wniosek online.

Oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku należy do niego dołączyć również kopię ważnego prawa jazdy, fotografie kierowcy o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty w wysokości 172,20 zł.

Jeśli wniosek oraz wszelkie niezbędne załączniki zostały przygotowane w prawidłowy sposób, to wydanie karty kierowcy trwa zazwyczaj do 30 dni roboczych od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

jazda bez karty kierowcy

Kary za nieposiadanie karty kierowcy

Jazda bez karty kierowcy jest niezgodna z prawem, ponieważ każdy kierowca jest zobowiązany do posiadania tego elektronicznego dokumentu. Wysokość mandatów w takiej sytuacji może wynieść:

  • 2000 zł dla kierowcy pojazdu,
  • 2000 zł dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w firmie,
  • 5000 zł dla firmy transportowej, dla której pracuje kierowca.

Ponadto kierowca poruszający się pojazdem powyżej 15 dni bez ważnej karty, może zostać ukarany kolejnym mandatem w wysokości 1000 zł. Z kolei za każdy dzień jazdy bez prawidłowo wykonanego wydruku może dodatkowo otrzymać grzywnę w wysokości 100 zł.