Wyjątkowe, ekskluzywne, wyszukane - tak najłatwiej można określić produkty i usługi luksusowe. Wychodząc na przeciw potrzebom współczesnego rynku i coraz większej ilości klientów nastawionych na luksus prezentujemy portal zajmujący się przedstawianiem życia na najwyższym poziomie. Recenzje produktów i usług, opinie i komentarze - to wszystko znajdą Państwo w jednym miejscu. Interesuje nas to co piękne, drogie i elitarne. To wyjątkowy portal o wyjątkowej tematyce stworzony dla miłośników luksusu.

Czym zajmuje się notariusz?

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz przeprowadza czynności notarialne w ramach prowadzonej przez nich kancelarii. Zakres uprawnień notariusza określa Ustawa o notariacie. Wynika z niej, że notariusze są osobami zaufania publicznego i korzystają z przysługującej funkcjonariuszom publicznym ochrony. Warto wiedzieć, że usługi świadczone przez notariuszy reguluje artykuł 79 ustawy Prawo o notariacie. A sam zakres pracy notariusza został szczegółowo omówiony w treści ustawy Prawo o notariacie.

Co wynika z art. 79 ustawy Prawo o notariacie

Z artykułu 79 ustawy Prawo o notariacie wynika, że w kompetencjach notariusza leży przygotowywanie: aktów notarialnych, poświadczeń, a także aktów poświadczenia dziedziczenia; a oprócz tego również: doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, przejmowanie w celu przechowania środków pieniężnych, papierów wartościowych, dokumentów, danych na elektronicznych nośnikach danych. W kompetencjach notariusza leży również sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów, a także projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów, a także kilka innych czynności wynikających z artykułu 79 ustawy Prawo o notariacie.

podpisanie dokumnetów - notariusz Katowice

Gdzie realizuje się czynności notarialne, gdzie spotkać się z notariuszem?

Miejscem przeprowadzania przez notariusza czynności notarialnych są zwykle kancelarie notarialne. Jeżeli zachodzi taka potrzeba — możemy umówić się z notariuszem poza jego kancelarią. Należy wcześniej skontaktować się z wybranym urzędnikiem państwowym świadczącym usługi notarialne i umówić określone miejsce spotkania.

Czy notariusz to właściwa osoba, do której powinienem się udać chcąc spisać testament?

Spisać testament może każdy. Wystarczy do tego kartka papieru, coś do pisania. Jeżeli opiszemy datą oraz okrasimy testament podpisem — będzie on ważny. Warto jednak zadać sobie pytanie o niepodważalność takiego testamentu. Chcąc by nasza wola została spisana trwale i była dla sądu niepodważalna — warto udać się do notariusza, który sporządzi z nami odpowiednie oświadczenie notarialne, które nabiera mocy prawnej. Należy mieć na uwadze, że dokumenty sporządzone przez notariusza są zawsze wiarygodne. Dzięki temu mamy pewność, co do swojej ostatniej woli – odpowiada na pytanie notariusz z kancelarianotarialnakatowice.pl.

Sprzedaż domu lub innych wartościowych przedmiotów

Chcąc sprzedać dom lub inne wartościowe przedmioty warto udać się do notariusza, by transakcja przeszła wiarygodną, bezpieczną i w pełni legalną transakcję. Sprzedając dom — warto jest skorzystać z pomocy notariusza. W ten sposób zabezpieczymy nasze pieniądze i posiadłość przed ewentualnymi oszustwami lub kradzieżą.

zerwana umowa - notariusz Katowice

Jakie są koszty skorzystania z pomocy notariusza?

Za określone czynności notarialne, notariuszowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie. Maksymalna wysokość tych wynagrodzeń określana jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Warto wiedzieć, że wynagrodzenie notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Istnieje możliwość zwolnienia z uiszczania opłaty notarialnej w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli osoba, której czynność notarialna wniesie wniosek do rejonowego sądu (właściwego dla miejsca zamieszkania zainteresowanego) o zwolnienie z opłaty taksy notarialnej ze względu na konieczność utrzymania siebie i rodziny — uzyska zwolnienie z opłat.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a ponadto na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn od dokonanej w formie aktu notarialnego, notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego, czyli od: darowizn, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności, umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.