Dlaczego praca inspektora nadzoru jest tak ważna?

Kary za nieprzepisowe budowy od nadzoru budowlanego

Każdy może zostać ukarany przez nadzór budowlany, jeśli niedopilnowane zostaną odpowiednie procedury i formalności. Dzisiaj niestety często dochodzi na przykład do samowoli budowlanych, a także do niezachowania odpowiednich standardów.

Kolejne etapy budowy a kontrola inwestycji

Przede wszystkim bardzo ważne jest to, że w pierwszej kolejności powinniśmy poznać wszelkie kroki do tego, by uzyskać odpowiednie pozwolenia na budowę. Nie zawsze są one potrzebne. Czasami musimy tylko wykonać odpowiednie zgłoszenie. Każda budowa czy inna inwestycja wymaga jednak od nas posiadania specjalnych projektów, protokołów odbioru, zezwoleń, a także wszelkiej innej dokumentacji, jaka świadczy o tym, że wszystko wykonaliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mowa przede wszystkim o zorganizowaniu budowy bezpiecznej, opartej na zasadach tzw. sztuki budowlanej. Budowanie według pewnych wytycznych potencjalnie zapobiega niebezpiecznym odchyłom, np. w postaci źle postawionej ściany, źle wykonanej instalacji czy skonstruowaniem obiektu bądź instalacji, które nie są ergonomiczne, zaś zarządców narażać będą na zdecydowanie wyższe od norm koszty.

Budowy - dlaczego inspektor nadzoru musi je kontrolować

Każda samowola czy nieprawidłowa budowa podlegają karze finansowej i nie tylko. Często wszystko kończy się tym, że nadzór budowlany nakazuje nam rozebrać daną konstrukcję. Przede wszystkim na początku mamy oczywiście jeszcze możliwość legalizacji, ale jeśli nie mamy na przykład zgody wspólnoty mieszkaniowej, czy też użyliśmy nieprawidłowych materiałów budowlanych w danym przypadku, to niestety czekają na nas bardzo poważne konsekwencje, jakie rzeczywiście będą mieć na nas duży wpływ. Często otrzymujemy właśnie kary finansowe oraz postanowienie o rozbiórce. Inspektor nadzoru może skierować także sprawę do sądu, przeciwko osobom odpowiedzialnym za zły stan techniczny budowy oraz nagminne nieprzestrzeganie przepisów – takie informacje otrzymaliśmy ze strony. Sprawdźcie wszystkie przepisy zanim rozpoczniecie budowę – pamiętajcie o tym. Rzeczoznawca budowy musi mieć odpowiednie kwalifikacje i posiadać wszystkie te informacje.

Rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada tytuł magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta; posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń i co najmniej 10-letnie praktyki w dziedzinie objętej rzeczoznawstwem – dodaje inż. Marek Świtlicki z Elbląga.

 

Konsekwencje z jakimi należy się liczyć

Jeśli zatem zdecydujemy się na takie ryzyko, to konsekwencje mogą być rzeczywiście poważne. Trzeba zatem koniecznie postawić na takie opcje, które to pozwolą nam uniknąć wszelkich kar, i innych niekorzystnych postanowień. Na szczęście można od razu wybrać legalną drogę i oszczędzić sobie takich problemów. Trzeba zatem koniecznie postawić na informacje z nadzoru budowlanego i postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami. Inspektor nadzoru czuwa przede wszystkim nad dużymi inwestycjami, zwłaszcza tymi, które służyć będą dobru publicznemu. Obiekty prywatnego kontrolowane najczęściej są przez kierownika budowy, który doglądać winien każdego etapu wznoszenia budynku. Powinien także sprawdzić zgodność budowy z projektem architekta.