Do jakich odpadów zalicza się gruz?

Remont, rozbiórka lub różnego rodzaju inne prace budowlane to działania, które wymagają odpowiedniego przygotowania i podejmowania wielu ważnych decyzji. Trzeba tutaj pamiętać nie tylko o samej budowie, ale także o różnych jej skutkach, które trzeba mieć stale pod kontrolą.

Jednym z takich problemów jest z pewnością odpowiednie gospodarowanie odpadami budowanymi powstałymi podczas prowadzonych działań. Do odpadów tych zaliczyć można wiele różnych elementów, jednak z pewnością do najpopularniejszych należy gruz. Wymaga on odpowiedniego obchodzenia się z nim, dlatego warto wiedzieć, co zaliczane jest do gruzu, jak klasyfikowane są tego typu odpady, jakim rodzajem odpadów jest gruz jak prawidłowo utylizować tego typu materiały odpadowe?

Co nazywamy gruzem?

Gruz to odpady budowalne, powstałe w wyniku prowadzenia różnego rodzaju prac budowlanych, remontów czy rozbiórki. Do grupy tej zaliczyć można skruszony beton, cegły, czy też glebę, ziemie i kamienie. Gruz w czystej postaci, czyli taki, który nie jest zanieczyszczony żadnymi innymi odpadami, bardzo często wykorzystuje się w jego oryginalnej formie w wielu różnych zastosowaniach. Natomiast po procesie recyklingu może być on wykorzystywany również do produkcji różnego rodzaju zapraw budowlanych, kruszywa i innych tego typu produktów. Z tego też względu, mimo że gruz określany jest mianem odpadów budowlanych, to jest on także cennym materiałem, który może być wykorzystany na wiele różnych sposobów. 

Jak klasyfikowany jest gruz?

Gruz to dość spora i różnorodna grupa odpadów budowlanych, którą można sklasyfikować w trzech różnych kategoriach, takich jak:

 

 • Gruz czysty

 

   • Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
   • Gruz ceglany,
   • Gleba, ziemia, w tym także kamienie.

 

 • Gruz zmieszany – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. płytki ceramiczne, kawałki płyt gipsowo – kartonowych, elementy armatury, siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku itd. 
 • Gruz zanieczyszczony zmieszane odpady powstałe w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki, które oprócz elementów dopuszczonych w przypadku gruzu zmieszanego, mogą zawierać również takie materiały jak np. folia malarska, kartony, kawałki paneli podłogowych, deski, tynki, futryny, wykładziny, styropian czy też złom.

 

Warto zaznaczyć, że gruz zmieszany z odpadami to materiał, który nie nadaje się do ponownego wykorzystania i musi zostać poddany odpowiedniej utylizacji. Tym zadaniem zajmują się zazwyczaj zewnętrzne firmy świadczące profesjonalne usługi w tym zakresie i oferujące wywóz gruzu w Kaliszu

Jakim rodzajem odpadów jest gruz?

Gruz to różnego rodzaju niepotrzebne elementy i materiały, które zaliczają się do tzw. odpadów budowlanych. Ta grupa materiałów to wszelkie odpady powstające w wyniku prowadzenia różnego rodzaju prac budowlanych, remontu czy rozbiórki. Zaliczyć można do nich oprócz gruzu także tapety, okleiny, szkło okienne, stolarkę okienną i drzwiową, materiały pokryć dachowych, odpady instalacyjne, złom itd. Z racji tego, że ta grupa odpadów może generować pewne zagrożenia dla środowiska, każdy, kto je wytwarza musi zadbać o ich prawidłowe składowanie, segregowanie oraz utylizację, czym zazwyczaj zajmują się zewnętrzne firmy. Jest to wymagane przez obowiązujące obecnie przepisy prawne, a nie stosowanie się do nich może grozić karą finansową. 

Jak prawidłowo utylizować gruz?

Gruz to odpady, które wymagają odpowiedniej utylizacji, czym zajmują się firmy specjalizujące się w tego typu działaniach. Zazwyczaj proces ten polega na segregacji, oczyszczaniu oraz kruszeniu gruzu, co odbywa się przy pomocy automatycznych lub półautomatycznych maszyn. Tak utworzone kruszywo ma bardzo wiele zastosowań i może być wykorzystywane zarówno jako gotowy materiał budowlany np. do utwardzania różnego rodzaju grząskich powierzchni, jak i element zaprawy budowalnej itd. Recykling jest najlepszym sposobem pozbywania się tego rodzaju odpadów budowlanych, ponieważ gruz posiada wiele cennych surowców, przez co bez problemu może być w całości wykorzystany ponownie. Warto jednak pamiętać, że aby tak się stało, niezbędne jest dokładne segregowanie tego typu odpadów, aby nie były one zmieszane z innymi lub też zanieczyszczone np. różnego rodzaju materiałami i substancjami chemicznymi itd.