Wyjątkowe, ekskluzywne, wyszukane - tak najłatwiej można określić produkty i usługi luksusowe. Wychodząc na przeciw potrzebom współczesnego rynku i coraz większej ilości klientów nastawionych na luksus prezentujemy portal zajmujący się przedstawianiem życia na najwyższym poziomie. Recenzje produktów i usług, opinie i komentarze - to wszystko znajdą Państwo w jednym miejscu. Interesuje nas to co piękne, drogie i elitarne. To wyjątkowy portal o wyjątkowej tematyce stworzony dla miłośników luksusu.

Doradztwo podatkowe w pigułce

Doradztwo podatkowe w pigułce

Państwowy egzamin na doradcę podatkowego złożony jest z części pisemnej (teoria) i ustnej (praktyka). Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu. W sytuacji, gdy wynik był negatywny w części pisemnej, można zrobić kolejne podejście do egzaminu. Data ponownego podejścia do egzaminu może być określona na nie szybszy termin niż po upływie trzech miesięcy od daty egzaminu, który nie został zaliczony. W sytuacji, gdy był pozytywny wynik części pisemnej egzaminu, kandydat ma opcję, aby w czasie roku podejść do ustnej części egzaminu. Do praktycznego egzaminu na doradcę podatkowego kandydujący nie może jednak podchodzić częściej, niż co trzy miesiące miesiące.

Doradca podatkowy ma powinność podpisania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z powodu praktykowania zawodu.

Wykaz najlepszych doradców podatkowych publikuje każdego roku Dziennik Gazeta Prawna. Więcej informacji na doradztwa podatkowe można także uzyskać na stronie kancelarii Meritum.

Kontrola podatkowa

Jest to kontrola przeprowadzana przez organy podatkowe pierwszej instancji u podatników i płatników oraz sukcesorów prawnych. Jej zadaniem jest weryfikacja, czy kontrolowani wypełniają obowiązki powstające z norm prawa podatkowego.

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy jest obiektem optymalizacji podatków. Jest to analiza, czy podatki są  prawidłowo rozliczane. Polega to na analizie ewentualnych błędów, ukazaniu zagrożeń oraz opracowaniu rozstrzygnięć redukujących te ryzyka.

Rozliczanie podatków

Forma opodatkowania

Forma opodatkowania to dozwolona przez przepisy prawa podatkowego opcja używania danej metody przeliczania podatku dochodowego. W sytuacji dotyczącej osób fizycznych mających działalność gospodarczą może to być tak zwana „zasada ogólna”  podatek „liniowy” lub formy zsumowane.

Analiza finansowa

Analiza finansowa to część analizy ekonomicznej, którego obowiązkiem jest przynoszenie informacji o rezultatach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, które są potrzebne w przebiegu zarządzania. W obszar analizy finansowej zaliczają się: analiza sprawozdań finansowych, określenie i osąd przepływów pieniężnych, analiza czynników wpływających na rezultat finansowy oraz określenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa bazując na wskaźnikach.

Biznesplan

Biznesplan jest przedmiotem, który używany jest przy obmyślaniu przedsięwzięć biznesowych oraz ocenie ich teoretycznej skuteczności i stopnia ich opłacalności. W jego kręgu znajdują się między innymi: zarys przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia, opracowanie marketingowe, działanie organizacyjne, rozpis czasowy przedsięwzięcia, analizowanie potencjalnego rynku zbytu, odbiorców i konkurencji, plan pieniężny, badanie wrażliwości.

Czym są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe to zestawienie spisów księgowych, obrotów i sald, które składają się na dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i bilansów kont księgi głównej oraz bilansów kont ksiąg pomocniczych, a również zestawienie składowych aktywów i pasywów. Kierowane są na bazie dowodów księgowych i mają w sobie spisy wydarzeń, zapisanych zgodnie z biegiem czasu (chronologicznie).

Zobacz inne ciekawe posty