Etapy certyfikacji ISO TS 16949

Światowy przemysł motoryzacyjny to bardzo wymagająca i skomplikowana dziedzina przemysłu, która potrzebuje wysokiej jakości produktów, efektywnej produkcji, konkurencyjności oraz stałego rozwoju i doskonalenia. To sprawia, że branża ta może stale się rozwijać i dostarczać coraz to nowsze i bardziej innowacyjne rozwiązania na rynek.

Kontrola procesów oraz wyrobów w tej branży jest niezbędna, a pomagają przy tym wszelkiego rodzaju normy, które regulują to, w jaki sposób mają działać firmy w tej dziedzinie przemysłu. Jedną z ważniejszych norm dla firm działających w branży samochodowej i motocyklowej jest standard ISO TS 16949.

Czym jest norma ISO TS 16949

Norma ISO TS 16949 to standard, który był wykorzystywany przez wiele firm jeszcze do niedawna. Obecnie od 1 października 2016 roku, norma ta została zastąpiona przez standard IATF 16949, których dotyczy tych samych obszarów działalności, jest jednak nowszą wersją poprzedniej normy. Standard ten to Specyfikacja Techniczna ISO, która integruje systemy jakości w branży motoryzacyjnej. Jest to jedyna norma zarządzania jakością, która stosowana jest na całym świecie i obejmuje wszelkiego rodzaju organizacje biorące udział w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej.

Nowsza wersja tego standardu, czyli IATF 16949 bazuje na koncepcji struktury nadrzędnej określonej w ISO9001:2015, a nacisk kładziony jest w tym przypadku na zarządzanie ryzykiem i metody ciągłego ulepszania. Norma ta to także pewnego rodzaju rozszerzenie normy ISO 9001, poza ogólnymi wytycznymi zawiera także elementy dotyczące wyłącznie przemysłu motoryzacyjnego.

System zarządzania zgodny z normą IATF 16949 odnosi się do takich aspektów działalności, jak projektowanie, produkcja oraz montaż, a także serwis wyrobów motoryzacyjnych.

Gdzie norma ISO TS 16949 znajduje zastosowanie?

Norma ISO TS 16949 znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju organizacjach działających w przemyśle motoryzacyjnym, które funkcjonują na poziomie produkcyjnym, biorą udział w łańcuchu dostaw lub zajmują się procesami wykończeniowymi wyrobów motoryzacyjnych. System zarządzania jakością zgodny z tą normą nie jest jednak czymś obowiązkowym, ponieważ jego wdrożenie jest opcjonalne dla każdej organizacji.

Warto jednak pamiętać, że standard ten staje się niezbędny dla tych przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego, które stawiają sobie za cel zwiększenia konkurencyjności na rynku krajowym oraz zagranicznym. Z normy tej korzystają także wszyscy, licząc się na rynku krajowym oraz międzynarodowym dostawcy działający w przemyśle samochodowym, z tego względu certyfikacja  ISO TS 16949 to bardzo dobry krok, który może przynieść firmom działającym w branży motoryzacyjnej wiele możliwości i przyspieszyć ich rozwój.

Jakie firmy powinny certyfikować się zgodnie ze standardem ISO TS 16949?

Na certyfikację zgodnie ze standardem ISO TS 16949 powinny zdecydować się wszelkie firmy działające w branży motoryzacyjnej, którym zależy na zwiększeniu swojej konkurencyjności na rynku, rozwoju działalności oraz zwiększeniu możliwości działania zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Z tego względu firmy zajmujące się: produkcją określonych przez klienta części produkcyjnej, części serwisowych, akcesoriów, a także dostawcy zapewniający projektowanie i rozwój, produkcje, a także montaż, instalację i różnego rodzaju usługi związane z motoryzacją powinni rozważyć wdrożenie tej normy.

Jakie są etapy certyfikacji ISO TS 16949?

Proces certyfikacji ISO TS 16949 składa się z kilku ważnych etapów, które należy zrealizować, aby uzyskać certyfikację w tym standardzie. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie audytu wstępnego, jego celem jest określenie zakresu certyfikacji, analiza różnego rodzaju luk oraz określenie stopnia zgodności danej organizacji z wymaganiami, jakie narzuca na nią norma ISO TS 16949. Jest to działanie opcjonalne dlatego nie w każdym przypadku znajdzie ono zastosowanie. Kolejne kroki procesie certyfikacji to:

  • Przegląd dokumentacji – sprawdzenie tego, w jakim stopniu aktualna dokumentacja spełnia wymagania normy
  • Audyt certyfikujący – pierwsza faza to sprawdzenie formalnych aspektów funkcjonowania systemu, natomiast faza druga to dokładne sprawdzenie wszystkich procesów w organizacji.
  • Wydanie certyfikatu
  • Audyty w nadzorze – realizowane corocznie w celu wspomagania organizacji w optymalizacji procesów
  • Recertyfikacja – potwierdzenie dalszej zgodności z normą, które przeprowadzenie jest po 3 latach.