Generalny wykonawca odpowiada za budowę

Podejmując się realizowania inwestycji budowlanej, bez względu na to czy to budowa własnego domu, wykończenie mieszkania ze stanu developerskiego czy budowlana inwestycja biznesowa, mamy dwie możliwości. Możemy sami wybierać wykonawców poszczególnych robót budowlanych narażając się na różne problemy, utrudnienia, kłopoty.

Wybierz specjalistów by cieszyć się jakością

Nie znając branży budowlanej, skomplikowanych procesów budowlanych, obowiązujących przepisów prawa budowlanego, najnowszych technologii podejmujemy spore ryzyko. Nie znamy firm, ich specjalności, ani ich referencji. Ale możemy zdecydować się na inne rozwiązanie. Zdecydowanie łatwiejsze i wygodniejsze. Możemy po prostu wybrać generalnego wykonawcę budowlanego. Jeżeli nie znamy odpowiedniej osoby, której moglibyśmy powierzyć zadania generalnego wykonawcy to możemy wpisać w wyszukiwarkę internetową „generalne wykonawstwo budowlane” i znajdziemy namiary na wielu fachowców. W ramach zawartej umowy inwestor może żądać od wykonawcy uporządkowania terenu budowy, dokonania przeszkolenia przyszłego użytkownika budowanego obiektu w zakresie różnych zainstalowanych urządzeń takich jak na przykład klimatyzacja czy środki dozoru technicznego. Generalnemu wykonawcy można zlecić uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, od pozwolenia na budowę, poprzez pozwolenia na korzystanie z prywatnych bądź publicznych dróg dojazdowych, po pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.

W momencie przejęcia terenu budowy przez generalnego wykonawcę przenosi się pełną odpowiedzialność za plac budowy z inwestora na wykonawcę, do momentu oddania obiektu. Z wykonawcą ustalamy zakres robót, termin wykonania, cenę oraz sposób zapłaty. To generalny wykonawca budowlany bierze na siebie zatrudnienie wszystkich, potrzebnych do zrealizowania inwestycji, podwykonawców, bierze na siebie obowiązek wynegocjowania i zawarcia wszystkich umów z podwykonawcami, nadzoruje i kontroluje ich pracę, postęp robót. Dotyczy to aspektu jakościowego, terminowości oraz kompletności prowadzonych prac. Może także, w uzgodnieniu z inwestorem, zająć się zakupem potrzebnych materiałów, zorganizować niezbędny sprzęt budowlany i zorganizować wszystkie prace przygotowawcze przed rozpoczęciem budowy.

Prace generalnego wykonawstwa
Budowa domu Tychy, Pszczyna, Katowice

Generalny wykonawca budowlany planuje poszczególne etapy budowy i dopilnowuje ich realizacji. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dziennika budowy i dokumentacji budowy. Generalne wykonawstwo budowlane zapewnia inwestorowi fachowe wsparcie. Jednak to inwestor ma decydujące zdanie i od jego zgody zależy zatrudnienie poszczególnych podwykonawców. Z chwilą podpisania umowy generalny wykonawca odpowiada nie tylko za siebie, ale także za wszystkich zatrudnionych przez siebie pracowników. Odpowiada również za zabezpieczenie terenu budowy, za wszystkie szkody, które powstaną na terenie budowy. Dzięki współpracy z solidnymi wykonawcami generalnymi inwestor jest w stanie nadzorować nawet kilka inwestycji równocześnie. Wynagrodzenie generalnego wykonawcy może być: wynagrodzeniem ryczałtowym, wynagrodzeniem kosztorysowym lub wynagrodzeniem o charakterze mieszanym.