Jak fizjoterapia wpływa na rozwój ruchowy dzieci z niepełnosprawnością?

Narodziny dziecka z niepełnosprawnością lub nią zagrożonego jest niezwykle trudne dla rodziców i wiąże się z wieloma negatywnymi emocjami. Sytuacja ta narzuca bowiem rodzicom nowe role i zadania Od początku życia malucha muszą oni walczyć o jego zdrowie.

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej każdemu dziecku w naszym kraju, które jest zagrożone niepełnosprawnością lub ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością, przysługuje prawo do bezpłatnej terapii i rehabilitacji. Wczesne wspomaganie malucha wynika z programu wczesnej interwencji zakłada jak najszybsze podjęcie działań medycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz ogromną rolę rodziców we wspomaganiu tych czynności. 

Dlaczego w przypadku dzieci z niepełnosprawnością szczególnie ważna jest fizjoterapia?

Po stwierdzeniu niepełnosprawności dziecka rodzic powinien jak najszybciej zgłosić się do fizjoterapeuty, gdyż podjęcie natychmiastowej terapii pozwoli zminimalizować skutki niepełnosprawności po to, aby stworzyć mu optymalne warunki do rozwoju zarówno w sferze ruchowej, intelektualnej, ale także społecznej i emocjonalnej. Ośrodki rehabilitacyjne w ramach programu wczesnej interwencji obejmują opieką dzieci z niepełnosprawnościami, aby kompensować, dzięki podjętym terapiom, braki rozwojowe. W ramach wczesnej interwencji prowadzi się terapię pedagogiczną, logopedyczną i ruchową, a także edukację rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Zaletą programu jest minimalizowanie postępów choroby, aby przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki, dzięki czemu będzie ono miało szansę na bardziej samodzielne życie, przygotowanie się do zawodu i podjęcie pracy.

Jakie dzieci powinny być poddane fizjoterapii?

Fizjoterapii wymagają dzieci z tworzącą się bądź już rozwiniętą niepełnosprawnością. Jest ona uzależniona od charakteru niepełnosprawności, jej specyfiki oraz bezpośrednich i ewentualnych skutków różnych dysfunkcji. Fizjoterapii wymagają dzieci z chorobami układu nerwowego takimi jak: mózgowe porażenie dziecięce, z przepukliną oponowo – rdzeniową, rdzeniowym zanikiem mięśni, z okołoporodowymi uszkodzeniami, na przykład splotu ramiennego, a także z wadami wrodzonymi narządu ruchu, a w szczególności zwichnięciem biodra, kręczem szyi, wadami stóp oraz chorobami genetycznymi, takimi jak zespół Downa i opóźnieniem rozwoju umysłowego. Fizjoterapii potrzebują także dzieci z chorobami przewlekłymi, chorobami nowotworowymi, po leczeniu operacyjnym, a także w stanach pourazowych.

Jak fizjoterapia wpływa na rozwój dziecka niepełnosprawnego?

Fizjoterapia w rozwoju dziecka niepełnosprawnego odgrywa ogromną rolę. Przyczyną dysfunkcji są najczęściej wady bądź choroby wrodzone lub związane z patologią ciąży lub porodu. Korygowanie nieprawidłowości przez fizjoterapeutę na wczesnym etapie życia malucha umożliwia całkowite ustąpienie wady lub ograniczenie negatywnych konsekwencji jej występowania. Nieprawidłowości wykryte na wczesnym etapie rozwoju, a następnie korygowane przez fizjoterapeutę niemowląt, mogą całkowicie ustąpić. Fizjoterapia umożliwia odzyskanie przez malucha choćby części utraconych funkcji, ogranicza pogłębianie się niepełnosprawności, co pozwoli uniknąć dalszych problemów w rozwoju dziecka. Poza tym zaspokaja ona potrzebę ruchu, dzięki czemu poprawia się mobilność malucha  i zmniejsza się w ten sposób prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań zdrowotnych. Poprawia ona również samopoczucie dziecka niepełnosprawnego dzięki kontaktom z innymi osobami i przeciwdziała izolacji, co ma ogromny wpływ na jego psychikę.  

dziecko

Jak fizjoterapia dzieci niepełnosprawnych niweluje dolegliwości bólowe?

Fizykoterapia dzieci niepełnosprawnych oddziałuje na poszczególne tkanki, co przyspiesza procesy regeneracyjne, zmniejsza dolegliwości bólowe i usprawnia funkcjonowanie nerwów obwodowych.  

Jakie akcesoria wykorzystywane są do fizjoterapii dzieci niepełnosprawnych?

Fizjoterapeuci korzystają z wielu akcesoriów, które pomagają w wykonywaniu ćwiczeń oraz stabilizują kluczowe partie mięśni lub stawy. Pomoce stosowane w kinezyterapii to między innymi taśmy do kinesiotapingu, piłki rehabilitacyjne różnych rozmiarów, taśmy do ćwiczeń, trenery do ściskania dłoni, pomoce sensoryczne takie jak: piłeczki, poduszki, wałki, obręcze, maty, materace, drabinki, a także bieżnie i rowery rehabilitacyjne.

Ortopedia Gdańsku

Lekarz ortopeda w Gdańsku prowadzi diagnostykę i leczenie urazów, martwic, wad nabytych i wrodzonych kończyn, w tym wad ręki, palcozrostów, zdwojeń palców, kciuka, niedorozwoju kończyn górnych, wad wrodzonych palców stóp, przodostopia oraz stopy końsko – szpotawej metodą Ponsetiego, a także zaburzenia osi kończyn w postaci deformacji koślawych czy szpotawych kończyn dolnych, stopy płasko – koślawej, chorób biodra dziecięcego, w tym dysplazji stawów biodrowych. Ortopeda w Gdańsku przeprowadza również leczenie operacyjne dzieci.