Jak założyć firmę, oferującą usługi medyczne?

Ogromne zapotrzebowanie na usługi medyczne w Polsce doprowadziło do tego momentu, iż wielu lekarzy decyduje się na założenie własnej placówki. Warto jednak wiedzieć, że samo zarejestrowanie firmy nie wystarczy, gdyż w przypadku działalności leczniczej konieczne jest spełnienie wielu istotnych wymogów – nie tylko prawnych.

Jak zatem założyć firmę oferującą usługi medyczne? Jakie kroki należy podjąć, aby móc prowadzić własną przychodnię, gabinet lekarski czy placówkę medyczną zatrudniającą lekarzy wielu specjalizacji?

Usługi medyczne – co wchodzi w ich skład?

Mówiąc o usługach medycznych, należy przede wszystkim wiedzieć, co wchodzi w ich zakres. Zatem usługi medyczne to wszelkiego rodzaju działania, które mają na celu zachowanie, ratowanie i przywracanie zdrowia osobom tego potrzebującym. Dodatkowo przepisy wyjaśniają, iż w zakres usług medycznych zalicza się inne działania bezpośrednio związane z całym procesem leczenia.

Można zatem stwierdzić, iż usługi medyczne to zarówno diagnostyka pacjenta poprzez wykonanie szeregu badań i porad lekarskich, jak i również szeroko pojęta opieka nad chorymi. Usługi medyczne może zatem oferować lekarz, jak i osoba prywatna, która specjalizuje się w opiece i rehabilitacji osób chorych czy niepełnosprawnych. Zakres działań usług medycznych jest niezwykle szeroki – zalicza się do niego także pomoc psychologiczną i psychiatryczną.

Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, pozwalające im na prowadzenie prywatnej działalności medycznej, są zobowiązane do utworzenia firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzenie przedsiębiorstwa oferującego usługi medyczne będzie się jednak różniło od tego, co wymagane jest od właścicieli firm nie mających nic wspólnego z podmiotami leczniczymi. Dlatego też tak ważne jest dokładne poznanie przepisów, a w razie wątpliwości udanie się na konsultację do kancelarii radców prawnych, specjalizującej się m.in. prawie spółek medycznych.

Działalność oferująca usługi medyczne – jak założyć?

Osoby planujące otworzyć własną placówkę medyczną bądź oferujące usługi medyczne, powinny obowiązkowo zapoznać się z treścią ustawy o działalności leczniczej z kwietnia 2011 roku. To właśnie w niej znalazły się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wykonywania działalności leczniczej i tego, w jaki sposób powinny funkcjonować poszczególne podmioty medyczne.

Treść ustawy ma ogromne znaczenie już w początkowej fazie zakładania firmy oferującej usługi medycznej. Rozwija ona bowiem kwestie związane z podatkiem VAT, zgłoszeniem działania firmy czy inne – jak podpisywanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z reguły każdy, kto ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, może założyć firmę specjalizującą się w usługach medycznych. Podmiot leczniczy można założyć w każdej formie prowadzenia działalności gospodarczej:

  • firmy jednoosobowej,
  • spółki cywilnej,
  • spółki jawnej,
  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo–akcyjnej,
  • spółki partnerskiej,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeśli jednak zdecydujemy się na założenie spółki, podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie podmiotu leczniczego będzie prawo spółek medycznych.

Jakie prawo obowiązuje w przypadku firmy oferującej usługi medyczne?

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu usług medycznych to dopiero pierwszy krok do otwarcia własnego gabinetu lekarskiego lub rehabilitacyjnego. Konieczne jest zarejestrowanie firmy w CEIDG (w przypadku spółki cywilnej) lub w KRS (w przypadku innych spółek). W obu przypadkach niezbędne jest spełnienie określonych wymogów prawnych. Przed przystąpieniem do rejestracji warto zasięgnąć porady prawnej, dzięki czemu cały proces przebiegnie bez zbędnych problemów.

W przypadku firmy oferującej usługi medycznej konieczne jest wybranie jednej z form opodatkowania, a także – zarejestrowanie przedsiębiorstwa w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Rejestr jest jawny i pozwala na weryfikację danych o przedsiębiorstwie i pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji o niej. Dodatkowo posiadanie wpisu w Rejestrze uprawnia przedsiębiorcę do tego, aby brać udział w konkursach ogłaszanych przez NFZ, a co się z tym wiąże – uzyskanie stałego zakontraktowania.

medycyna

W celu uzyskania wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Gospodarczą, należy spełnić określone warunki. Oprócz złożenia odpowiedniego wniosku u wojewody, istotne jest, aby placówka medyczna posiadała odpowiednie pomieszczenie oraz urządzenia sanitarne, które będą dostosowane do rodzaju działalności. Dodatkowo sprzęt oraz stosowane w pracy wyroby muszą posiadać certyfikaty i spełniać normy bezpieczeństwa.

Zakładając firmę świadczącą usługi medyczne nie można zapomnieć o podstawowych kwestiach prawnych. Najważniejszą z nich jest fakt, iż świadczeniem zdrowotnym mogą zajmować się wyłącznie osoby posiadające do tego specjalne uprawnienia.