Wyjątkowe, ekskluzywne, wyszukane - tak najłatwiej można określić produkty i usługi luksusowe. Wychodząc na przeciw potrzebom współczesnego rynku i coraz większej ilości klientów nastawionych na luksus prezentujemy portal zajmujący się przedstawianiem życia na najwyższym poziomie. Recenzje produktów i usług, opinie i komentarze - to wszystko znajdą Państwo w jednym miejscu. Interesuje nas to co piękne, drogie i elitarne. To wyjątkowy portal o wyjątkowej tematyce stworzony dla miłośników luksusu.

Jakie są kary za wystawianie fałszywych faktur?

Jakie są kary za wystawianie fałszywych faktur?

Wystawianie fałszywych faktur lub fałszowanie dokumentów wystawionych to dosyć częsta praktyka wśród przedsiębiorców pragnących zmniejszyć wysokość podatku VAT, jaki przychodzi im zapłacić za dokonaną transakcję. Równie często jednak do nieprawidłowości w dokumentach dochodzi w sposób zupełnie omyłkowy. W jakiej sytuacji można uznać fakturę za fałszywą? Jakie są kary za wystawianie fałszywych faktur i fałszowanie gotowych dokumentów?

Kiedy według prawa dochodzi do fałszowania faktur?

Zasadniczo błędy w fakturach dzieli się na błędy formalne i materialne. Pierwszy rodzaj błędów występuje, gdy na fakturze znajdzie się np. niepoprawny adres nabywcy, niewłaściwa data, błędny numer faktury i tym podobne omyłki. Poprawienie tego typu błędów odbywa się poprzez wystawienie noty korygującej.

Błędy materialne z kolei są już wtedy, gdy faktura zawierająca fałszywe dane traktowana jest jako prawdziwa. Faktura zostaje uznana za sfałszowaną m.in. w sytuacji, gdy jest ona wystawiona przez podmiot nieistniejący w rzeczywistości, lub dokumentuje transakcję, do której tak naprawdę nie doszło. Prowadzi to do niekorzystnego gospodarowania mieniem przez nabywcę.

Oprogramowanie do faktur online

Jakie są kary za wystawianie fałszywych faktur?

Prawo polskie przewiduje surowe kary za fałszowanie dokumentów. Zostały one zaostrzone w marcu 2017 roku, kiedy to wprowadzone zmiany przewidujące w najcięższych przypadkach karę nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Poniżej wyjaśniamy, jaki wymiar kary może przysługiwać w przykładowych sytuacjach.

  • Od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności – karę taką nakłada się na osoby wykorzystujące sfałszowaną fakturę jako prawdziwą w celu zmiany wysokości należnej kwoty lub zmiany wysokości zwrotu kwoty podatku. Dotyczy to również sytuacji wystawiania faktur na kwoty o łącznej wartości znacznej (przekraczającej 200 tys. zł), oraz poświadczania nieprawdy co do okoliczności, jakie mają wpływ na ustalenie wysokości kwoty.
  • Kara pozbawienia wolności na czas dłuższy niż 3 lata – jest nakładana w sytuacji, gdy sfałszowane faktury opiewają łącznie na kwotę przekraczającą pięciokrotnie sumę określaną jako mienie wielkiej wartości (czyli 1 mln zł), lub jeśli przedsiębiorca uczynił z fałszowania faktur stałe źródło dochodu.
  • Kara poniżej 3 lat pozbawienia wolności jest nakładana w przypadkach mniejszej wagi, czyli jeśli kwota zaniżenia podatku nie przekroczy małej wartości (dwustukrotna wysokość płacy minimalnej).
  • Kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności – jest to sankcja, do której dochodzi w sytuacji, gdy kwota fałszywej faktury jest wyższa niż 10 mln zł.

Co robić, gdy błędy w fakturze są omyłkowe?

Zdarzają się sytuacje, w których nieprawidłowe dane na fakturze pojawiają się np. przez roztargnienie, lub jeśli przedsiębiorca otrzyma fałszywą fakturę, wystawioną przez inny podmiot. Jeśli uda mu się udowodnić, że posługiwanie się sfałszowanym dokumentem nie było celowe (np. poprzez zeznania świadków, korespondencję itd.), a do tego jeśli dopilnuje skorygowania dokumentu, uiści zgodną z prawdziwymi wyliczeniami należność i złoży tzw. czynny żal, wówczas nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Oprogramowanie do faktur online

Oprogramowanie do faktur online – dlaczego warto z niego korzystać?

Celowe wystawianie faktur niezgodnych ze stanem faktycznym może być surowo ukarane przez polskie prawo. Dlatego też, jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemności, jakie mogą pojawić się w przypadku pomyłek w dokumentacji, rozważ wykorzystanie dedykowanego oprogramowania do faktur online. Jakie są korzyści takiego rozwiązania?

  • Zapisywanie historii działań na dokumencie – jeśli współtworzy go kilka osób, możesz z powodzeniem zidentyfikować, kto wprowadził określone zmiany.
  • Masz kontrolę nad tym, czy i kiedy odbiorca otrzymał fakturę, a jeśli ociąga się z zapłatą – wysłać ponaglenie z systemu bez konieczności logowania się na konta mailowe.
  • Masz nadzór nad dostępem pracowników poszczególnych działów firmy – możesz przydzielić określone uprawnienia wybranym osobom, co ułatwi pilnowanie, czy dokument jest wystawiany w pełnej zgodności z procedurami.
  • Intuicyjne prowadzenie przez całość dokumentu – po wprowadzeniu danych dotyczących kontrahenta, wystarczy uzupełnić najważniejsze pola, takie jak np. kwota do zapłaty, by należność wraz z podatkiem VAT wyliczyła się automatycznie. Takie rozwiązanie pozwoli Ci zaoszczędzić czas.

Oprogramowanie do faktur online ma mnóstwo innych zalet, o których możesz przekonać się, testując np. Melpe. Nie sposób jednak nie wspomnieć o jeszcze jednej – mianowicie o 30-dniowym okresie testowym zupełnie za darmo! Jeśli szukasz bezpiecznego oprogramowania, dzięki któremu wszystkie Twoje faktury będą wystawione zgodnie z przepisami, wybierz właśnie ten program.