Mandat z fotoradaru dla zawodowego kierowcy – kto powinien go opłacić?

Praca na stanowisku kierowcy zawodowego wymaga sporej odpowiedzialności oraz wiedzy i sumienności w tym zakresie, a także w kwestiach przepisów, do jakich muszą się stosować osoby poruszające się po drodze samochodami oraz wykonujące tego typu pracę. 

Częstym problemem wśród kierowców jest przekraczanie dozwolonej prędkości. Zazwyczaj wiąże się to z mandatem, który może być wystawiony przez odpowiednie organy takie jak np. Policja czy też Inspekcja Transportu Drogowego, ale mandat może być wygenerowany również na podstawie zdjęć z fotoradaru. W takiej sytuacji mandat zostanie przysłany do firmy i wtedy należy wiedzieć, jak z nim postąpić, kto odpowiada za konserwacje z tym związane oraz czy kierowcy grożą jakieś wewnętrzne firmowe sankcje w związku z otrzymaniem takiego mandatu?

Jak wygląda procedura otrzymywania, przyjęcia i opłacania mandatu z fotoradaru?

Fotoradary to specjalistyczne urządzenie służące do pomiaru prędkości poruszających się w danym miejscu samochodów i rejestrowanie wszelkiego rodzaju przewinień związanych z przekraczaniem prędkości przez kierujących na danym odcinku drogi. 

Zdjęcie z fotoradaru trafia do Centralnego Systemu Przetwarzania, gdzie właściwy organ na podstawie numeru rejestracyjnego samochodu ustala właściciela pojazdu i wysyła do niego wezwanie do wskazania osoby kierującej danym pojazdem. W takiej sytuacji właściciel pojazdu musi wskazać kierującego, lub złożyć oświadczenie, że to on sam poruszał się pojazdem i dopuścił się przekroczenia prędkości. 

Mandat wystawiany jest w formie tzw. mandatu kredytowanego, co oznacza, że grzywna ta musi zostać opłacona przez sprawcę w terminie do 7 dni. Istnieje także możliwość nieprzyjęcia mandatu, jednak wtedy sprawa trafi do sądu. 

Kto odpowiada za konsekwencje związane z mandatem z fotoradaru?

Praca kierowcy często związana jest z dużą presją czasu, co czasami sprawia, że osoby kierujące pojazdami dopuszczają się różnego rodzaju przewinień na drodze. Jednym z częstszych sytuacji jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości, co zostaje zarejestrowane przez fotoradary. W takiej sytuacji odpowiedzialność za wykroczenie ponosi wyłącznie osoba kierująca danym pojazdem w danym czasie. Oznacza to, że właściciel pojazdu nie zostaje ukarany, jednak jego obowiązkiem jest wskazanie osoby, która w danym czasie prowadziła ten konkretny pojazd i dopuściła się złamania przepisów dotyczących ograniczenia prędkości na danym odcinku drogi. W przypadku niewskazania kierowcy na właściciela pojazdu może zostać nałożona kara w wysokości do 5 000 zł.

Czasami może zdarzyć się tak, że właściciel pojazdu nie będzie w stanie wskazać kierowcy, który w danym czasie poruszał się pojazdem. Zgodnie z prawem nie jest to jednak wystarczające usprawiedliwienie, aby uniknąć odpowiedzialności za nieskazanie kierowcy. 

policja

Jeśli pracodawca nie kontroluje tego kto w danym czasie używa samochodu służbowego i w związku z tym nie potrafi wskazać kierującego pojazdem na żądanie uprawnionego organu, może ponieść odpowiedniość za wykroczenie z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń. Czasami przydatne może być skorzystanie ze wsparcie firm oferujących m.in. pomoc w ITD, które z pewnością doradzą, jak postępować w takiej sytuacji. 

Czy kierowcy mogą grozić jakieś wewnętrzne sankcje w związku z otrzymaniem mandatu z fotoradaru?

Mandat z fotoradaru to grzywna za niestosowanie się do obowiązujących w danym miejscu przepisów drogowych. Kara ta nakładana jest na kierowcę przez odpowiednie organy posiadające do tego stosowne uprawnienia. Osobną sprawą natomiast jest odpowiedzialność, jaką ponosi kierowca ze strony swojego pracodawcy w związku z takim przewinieniem. Wszystko oczywiście zależy od polityki danej firmy oraz tego jak często takie przewinienia zdążają się danemu kierowcy. 

W niektórych firmach, przywiązujących sporą uwagę do przestrzegania przepisów drogowych może się to wiązać z różnymi sankcjami dla kierowcy, który dopuścił się takiego przewinienie. Wszelkie tego typu kwestie powinny znajdować się w regulaminie danej firmy lub też w umowie, jaką podpisał dany kierowca, rozpoczynając pracę u swojego obecnego pracodawcy. Z pewnością częste i regularnie powtarzające się przewinienia kierowców w zakresie z przekraczania prędkości będą działać niekorzystnie na ich reputację i znacząco pogarszać ich ocenę w oczach pracodawcy.