Objawy długotrwałego spożywania alkoholu

Długotrwałe picie alkoholu może doprowadzić organizm do skrajnego wyniszczenia, a nawet do śmierci. Nadużywanie trunków wysokoprocentowych prowadzi z czasem do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu całego organizmu. Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby dowiedzieć się więcej o skutkach i objawach wywołanych długotrwałym spożywaniem etanolu.

Długotrwałe picie alkoholu- do jakich zmian w ciele prowadzi?

Powszechnie wiadomo, że picie alkoholu szkodzi. Spożywanie już nawet małych, lecz regularnych dawek trunków oddziałuje szkodliwie na zdrowie człowieka, nie mówiąc już o nadużywaniu alkoholu i spożywaniu go w znacznych ilościach. Etanol prowadzi do uszkodzenia i zaburzonego funkcjonowania całego organizmu: wszystkich układów i narządów. Istnieje bardzo duże ryzyko, iż wskutek jego długotrwałego spożywania można zapaść na niebezpieczne dla zdrowia i życia choroby, często nieuleczalne. 

Układ nerwowy

Pod wpływem oddziaływania alkoholu na układ nerwowy człowieka, upośledzone zostaje sprawne funkcjonowanie poszczególnych struktur i obszarów mózgu odpowiedzialnych m.in. za pamięć i logiczne myślenie. Etanol wywiera również bardzo niekorzystny wpływ na ośrodki kory mózgowej i ośrodki podkorowe, których funkcjonalność opiera się na kontrolowaniu emocji i zapobieganiu niekontrolowanym zachowaniom. W wyniku uszkodzenia tych obszarów istnieje duże ryzyko, że osoba uzależniona od alkoholu będzie bardziej narażona na wystąpienie u niej agresywnych i porywczych zachowań. Nadużywanie etanolu nie pozostaje również bez wpływu na sprawne funkcjonowanie takich narządów zmysłu jak słuch i wzrok. Nie należy także bagatelizować faktu, iż może dojść nawet do uszkodzenia pnia i rdzenia mózgu, co w efekcie kończy się zazwyczaj śmiercią. 

 Polineuropatia alkoholowa- zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego

Polineuropatia alkoholowa powstaje na skutek zaburzeń wywołanych destrukcyjnym działaniem etanolu na włókna układu nerwowego, prowadząc do ich uszkodzenia oraz do zaburzeń w przewodzeniu impulsów. Dochodzi wówczas do pojawienia się u uzależnionego wielu niepokojących i groźnych objawów: niedowładów, bóli kończyn, bolesnych skurczy, zaburzeń czucia (objawiających się m.in. uczuciem mrowienia, drętwienia). Ryzyko zachorowania na tę chorobę wzrasta wraz z ilością wypijanego alkoholu i długością trwania w nałogu. Do powstania polineuropatii alkoholowej przyczynia się także niedobór w organizmie składników odżywczych, szczególnie witamin z grupy B odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Polineuropatia alkoholowa towarzyszy najczęściej zanikowi robaka móżdżku, objawiającego się chodem na szeroko rozstawionych nogach oraz powolnymi i nieskoordynowanymi ruchami. 

Układ krążenia i serce

Do najczęściej występujących zaburzeń w obrębie funkcjonowania układu krążenia oraz pracy serca, wywoływanych przez etanol, należą: powiększenie mięśnia sercowego, nieprawidłowe wyniki badania EKG, zaburzenia rytmu pracy serca, duszności, nadciśnienie tętnicze, arytmia, przyspieszenie pracy serca. Długotrwale utrzymujące się, powyższe objawy zwiększają ryzyko wystąpienia groźnych chorób oraz katastrofalnych dla zdrowia i życia następstw w postaci zawału serca, udaru mózgu, czy krwotoków. Jednym z poważniejszych skutków długotrwałego nadużywania alkoholu jest tzw. kardiomiopatia rozstrzeniowa polegająca na upośledzeniu krążenia i przepływu krwi.

Układ pokarmowy

Bez wątpienia, to wątroba jest organem, na który alkohol wywiera najbardziej negatywny wpływ. Dzieje się tak dlatego, ponieważ odpowiedzialna jest za metabolizowanie etanolu i przekształcanie go w mniej szkodliwe produkty przemiany materii. Im więcej alkoholu trafia do organizmu, tym też większe jego ilości muszą zostać przez wątrobę przetworzone. W efekcie prowadzi to do zbytniego obciążenia tego organu oraz do poważnych jego uszkodzeń. Do najpoważniejszych następstw długotrwałego spożywania alkoholu, dotyczących wątroby, należą marskość wątroby, alkoholowe stłuszczenie wątroby i niewydolność wątroby.

alkohol

Niszczące działanie alkoholu daje się również we znaki żołądkowi, błonom śluzowym układu pokarmowego oraz trzustce. U osób długotrwale spożywających alkohol mogą pojawić się krwawiące żylaki przełyku oraz jedne z najpoważniejszych i zazwyczaj wykrywanych w zaawansowanym stadium nowotworów-rak przełyku i rak żołądka. Powstają one na skutek uszkodzenia błon śluzowych w tych miejscach. Trzustka z kolei narażona jest na pojawienie się w niej łagodnego lub ostrego zapalenia, mogącego doprowadzić do jej niewydolności oraz cukrzycy alkoholowej.

Nie sposób również nie wspomnieć o zaburzeniach odżywiania i problemów związanych z zaspokajaniem organizmu w niezbędne witaminy i składniki odżywcze. Prowadzi to do zaburzeń w funkcjonowaniu niemal wszystkich układów i narządów oraz do obniżenia odporności organizmu.

Układ oddechowy

Alkohol obniża odporność organizmu, co stwarza dla bakterii i drobnoustrojów idealne warunki do rozwoju różnego rodzaju infekcji i przewlekłego zapalenia dróg oddechowych. Osoby uzależnione mają większą skłonność do zapadania na tak groźne choroby jak: gruźlica, zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie nosogardzieli. Ryzyko chorób dróg oddechowych potęguje dodatkowo fakt, że osoby nadużywające alkohol mają upośledzoną zdolność do odczuwania niskich temperatur. Sprzyja to tym samym rozwojowi infekcji na tle bakteryjnym i wirusowym.