0

Na naszym osiedlu problemem stają się coraz częstsze niedostatki w systemie utrzymania czystości, zwłaszcza w kontekście gromadzenia się odpadów na terenach wspólnych. Jak możemy skutecznie zarządzać tym problemem?

zuza Changed status to publish maj 9, 2024