Rodzaje chromatografów i ich znaczenie w laboratoriach

Mieszaniny to substancje składające się z wielu różnych składników chemicznych i nie tylko. Podczas badań ilościowych, jakościowych, czy też w celach preparatywnych i wielu innych, niezbędne jest dokonanie analizy składu takich mieszanin. Proces ten przebiega poprzez podzielenie danej mieszaniny na poszczególne składniki. Jednak w jaki sposób można to zrobić? W tym celu korzysta się z urządzeń nazywanych chromatografami. Są to specjalistyczne narzędzia, które pozwalają na rozdzielenie mieszanin i tym samym na badanie ich składu. Ta metoda badań jest bardzo często wykorzystywana w wielu dziedzinach naukowych i nie tylko, ponieważ pozwala ona na analizowanie zarówno mieszanin ciekłych, jak i gazowych. 

Rodzaje chromatografów

Chromatografia to bardzo rozległa dziedzina zajmująca się analizowaniem i badaniem składu różnych mieszanin związków chemicznych. Chromatografy, które wykorzystywane są w tej metodzie, można podzielić na wiele różnych rodzajów, ale z pewnością najpopularniejszy podział opiera się na rodzaju fazy rozdzielczej oraz eluentu, czyli substancji, w której rozpuszcza się badaną mieszaninę. Pod tym względem można wyróżnić chromatografy cieczowe oraz gazowe. 

Chromatografy cieczowe to urządzenia, które wykorzystują jako eluent ciecz, którą najczęściej jest specjalny rozpuszczalnik. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest rozdzielenie mieszaniny na poszczególne związki chemiczne, a odbywa się to poprzez przepuszczenie danej mieszaniny przez złoża stałe lub żelowe. W efekcie jedne ze składników mieszaniny przechodzą przez złoże szybciej a inne wolniej, dzięki czemu następuje ich separacja. Chromatografię cieczową można podzielić także na trzy różne rodzaje, takie jak chromatografia cienkowarstwowa, chromatografia kolumnowa oraz elektroforeza. 

chromatografy cieczowe i gazowe w laboratoriach

Chromatografy gazowe, jak sama nazwa wskazuje, są urządzeniami, które podczas pracy jako fazę ruchomą wykorzystują gaz. Najczęściej jest to hel, argon, azot o wysokiej czystości lub wodór. Z kolei fazą stałą adsorbent lub absorbent, który wypełnia kolumnę chromatograficzną lub pokrywa jej ścianki. Urządzenia te pozwalają w bardzo precyzyjny sposób określić procentowy skład mieszanin związków chemicznych. Z tego względu chromatografy gazowe bardzo często wykorzystywane są zarówno w przemyśle, jak i w laboratoriach, gdzie służą do przeprowadzania szybkich i dokładnych analiz różnych mieszanin związków chemicznych i do oceny ich czystości. Ponadto chromatografy gazowe pozwalają na przeprowadzenie analizy bardzo niewielkich ilości substancji (od 0,01 µl do 100 µl), co daje spore możliwości szczególnie w laboratoryjnych badaniach. 

Gdzie można kupić chromatografy?

Chromatografy to bardzo specjalistyczne urządzenia, które muszą spełniać pewne normy i standardy, aby wykonane za ich pomocą analizy i badania można było uznać za prawidłowe. Z tego względu chromatografy zawsze należy kupować z zaufanych i sprawdzonych źródeł. Jednym z takich miejsc z pewnością jest nasza firma TLab. Obsługujemy zamówienia na dostawę zarówno nowych, jak i używanych chromatografów cieczowych i gazowych. Oprócz tego zajmujemy się także sprzedażą kolumn oraz innych niezbędnych akcesoriów do chromatografów. Decydują się na skorzystanie z naszych usług, uzyskuje się gwarancję, ze zakupiony sprzęt będzie działa w pełni sprawnie i z najwyższą dokładnością, co w przypadku analiz i badań laboratoryjnych jest bardzo ważne. 

Czym kierować się podczas zakupu chromatografów?

W pierwszej kolejności należy oczywiście określić, w jakim celu chromatograf będzie wykorzystywany i na podstawie tego wybrać jego odpowiedni rodzaj. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, jakie możliwości i funkcje posiada dane urządzenie, a także czy firma, która je wyprodukowała, jest sprawdzona. Wszystko to będzie miało wpływ na działanie chromatografu, jego dokładność oraz to czy sprawdzi się on w zadaniach, jakie mu powierzymy.