Skorzystaj z programu Erasmus plus i odwiedź wymarzony kraj świata

Program Erasmus Plus jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w dziedzinie edukacji i nie tylko. Czym się wyróżnia i jak z niego skorzystać?
Erasmus został stworzony przede wszystkim z myślą o ludziach młodych, uczących się. Oferta programu do niedawna obejmowała studentów oraz uczniów, jednak rozszerzenie programu Erasmus do Erasmus Plus pozwala skorzystać z niej również absolwentom, nauczycielom i pracownikom firm. Dodatkowo, szczególnie ambitne i ciekawe świata osoby, mają możliwość wziąć udział w programie więcej niż jeden raz.
Nauka, dzielenie się fachową wiedzą z danej dziedziny, branie udziału w wolontariacie czy stażu jest możliwe nie tylko w Polsce. W ramach programu Erasmus Plus, uczestnicy mają możliwość uczyć się oraz uczyć innych w całej Europie. Biorąc pod uwagę zmiany jakie wiążą się z rozszerzeniem programu, na każdym roku studiów mamy możliwość wykorzystania 12 miesięcy nauki w wybranym kraju.

Jak wziąć udział w programie Erasmus Plus?

Erasmus Plus jest najpopularniejszym programem w dziedzinie edukacji. Gwarantuje on uczniom i studentom podniesienie swoich kompetencji, a także kwalifikacji zawodowych. Program kieruje swoją ofertę do placówek edukacyjnych (uczelni wyższych, placówek badawczych) oraz do osób prywatnych. Studenci, absolwenci oraz pracownicy z wysokimi wynikami i ambicjami mają okazję wyjechać do wymarzonego kraju.
Program kładzie nacisk na zmniejszenie bezrobocia i zachęcenie młodych osób do kontynuowania nauki. Dodatkowo, założeniem programu Erasmus plus jest zapobieganie przedwczesnego kończenia nauki. Można przyjąć, że atrakcyjne warunki programu mają zachęcić wszystkich do dalszego uczenia się.
Do wybranego kraju mogą wyjechać pracownicy przedsiębiorstw i prowadzący, by móc nauczać innych w danej dziedzinie.

spotkanie
Możliwości edukacyjne i zawodowe

Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus Plus, studenci mogą przede wszystkim zdobyć wiedzę i doświadczenie, jakie wiąże się z długim pobytem w innym kraju. Każdy uczestnik programu kontynuując naukę w dowolnym kraju Europy, ma okazję go zwiedzić. Pobyt za granicą umożliwia nam zwiedzanie najciekawszych miejsc w danym kraju, zdobycie dodatkowych umiejętności językowych oraz głębsze zapoznanie się z kulturą danego kraju.
Rozszerzona wersja programu Erasmus otwiera drogę do dalszego kształcenia się i rozwoju dla absolwentów uczelni. Osoby kwalifikujące się do programu, mogą odbyć staż lub wolontariat w Hiszpanii, we Włoszech, Francji i wielu innych krajach Europy.
Doświadczenie zawodowe, nowe umiejętności (w tym językowe) oraz szeroka wiedza związana z kulturą danego kraju, może być przydatna na rynku pracy. Osoby, które biorą udział w programie Erasmus Plus i maksymalnie wykorzystują czas na rozwijanie się, mają więcej możliwości w danej branży. Będąc 12 miesięcy lub więcej na wymianie/stażu we Włoszech, uczestnicy programu mogą znaleźć ciekawsze zatrudnienie, nie tylko w Polsce.
Wyjazd do wymarzonego kraju w ramach programu Erasmus Plus to dla wielu osób spełnienie marzeń. Pobyt za granicą może trwać od 2 do 12 miesięcy w trakcie jednego roku. Poza powyżej wymienionymi korzyściami, uczestnicy programu mogą poznać wybrany kraj. Taka forma rozwoju jest coraz chętniej wybierana przez osoby w różnym wieku. Warto zapoznać się z ofertą programu Erasmus Plus, by móc się stale rozwijać i wybrać się do wymarzonego kraju Europy na dłuższy okres czasu.