Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Wiele osób, które mają predyspozycje do uczenia się różnorodnych języków obcych to decydują się na rozpoczęcie studiów filologicznych. Obce filologie są naprawdę bardzo oblegane na różnych uczelniach państwowych. Zwykle jest zasada taka, że jest zdecydowanie więcej kandydatów niż wolnych miejsc. Są więc niestety także tacy, którzy nie mieli tyle szczęścia i nie dostali się na studia państwowe. I co mają poradzić? Mogą przecież skorzystać z możliwości studiowania odpłatnie na niepublicznych uczelniach.

Uczyć się rosyjskiego

Warto na przykład wybrać filologię rosyjską. Dlaczego? Ponieważ właśnie na język rosyjski jest olbrzymie zapotrzebowanie. Zgodnie z ta zasadą wiele młodych osób decyduje się na rozpoczęcie studiów na filologii rosyjskiej. Wiele uczelni wymaga od swoich kandydatów znajomości języka rosyjskiego, ale także bardzo wiele uczelni zapewnia możliwość nauki języka rosyjskiego w zasadzie od postaw. Na studiach studenci poznają tajniki praktycznej nauki pisania oraz mówienia w języku rosyjskim, gramatyki, historii kultury czy też nawet sztuki rosyjskiej oraz religioznawstwa.

Jak pracują tłumacze

Jednak najważniejsza kwestia to zdobywanie umiejętności poprawnego tłumaczenia. Tłumaczenia dzielimy na tłumaczenie konsekutywnego jak i tłumaczenia symultanicznego. Jeśli chodzi już o absolwentów filologii rosyjskiej to mają one bardzo dużo możliwości pracy. W zasadzie to takowy absolwent może otrzymać pracę jako nauczyciel języka rosyjskiego, trener, w dyplomacji, szkoleniowiec czy też we współpracy międzynarodowej oraz w różnorodnych instytucjach kulturalnych. Jednak wciąż bardzo duża liczba absolwentów zajmuje się zawodowo tłumaczeniami. Jakby nie było tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest zawodem publicznego zaufania. Zawód ten reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. W zasadzie to każda osoba fizyczna może zostać tłumaczem przysięgłym. Jest jednak warunek. Musi ukończyć studia wyższe, musi także mieć bardzo dobrą znajomość języka rosyjskiego, nie być karanym, mieć polskie obywatelstwo oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba taka także musi wykazać się pozytywnym wynikiem egzaminu na przysięgłego tłumacza. Jeśli chodzi o sam egzamin to kosztuje on około osiemset złotych. Egzamin składa się zarówno z części pisemnej jak i także z części ustnej.

Kiedy można zostać tłumaczem przysięgłym?

Gdy dana osoba zda pozytywnie egzamin to otrzymuje świadectwo, które jest podpisane przez Ministra Sprawiedliwości. Następnie musi złożyć ślubowanie. Po ślubowaniu zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych języka rosyjskiego. Tym samym nabywa on prawo do wykonywania zawodu jakim jest tłumacz przysięgły. Jednak tłumacz przysięgły ma nałożone pewne zobowiązania. Nie może na przykład odmówić tłumaczenia w prowadzonym postępowaniu na żądanie sądu, policji, prokuratora czy też organów administracji publicznej. Każdy tłumacz musi także prowadzić własne repetytorium. W takowym repetytorium odnotowuje on wszystkie swoje tłumaczenia.