Zgłaszanie suplementów diety – krok po kroku

Rynek suplementów diety jest dziś niezwykle rozwinięty i właściwie nie ma miesiąca, w którym w sprzedaży nie pojawiłby się jakiś nowy specyfik. Celujące zarówno w uzupełnianie najczęstszych niedoborów witamin, jak i celujące w nietypowe przypadłości specyfiki są wśród konsumentów niezwykle popularne, dlatego też coraz większą wagę przywiązuje się obecnie do ich jakości, zgodności z obowiązującymi normami i bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka. Jednym z ważniejszych etapów podczas wprowadzania nowego suplementu diety na rynek jest proces zgłaszania suplementu. Jak przebiega i dlaczego odgrywa tak istotną rolę dla współczesnego konsumenta?

Suplementy diety – wprowadzenie na rynek

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, suplementem diety określa się środki spożywcze, których zadaniem jest uzupełnianie codziennej diety w niezbędne składniki odżywcze, minerały oraz witaminy. Wśród najczęściej spotykanych i niejako utożsamianych z tą definicją produktów znajdą się więc skoncentrowane źródła witamin, minerały czy inne elementy wpływające na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. Suplementy mogą występować pod różnymi formami – jako tabletki, rozpuszczalne pastylki, kapsułki, czy proszki, których wielkość i zawartość składników odżywczych muszą umożliwiać prawidłowe dawkowanie.

Suplementy diety nie są w świetle prawa wyrobami leczniczymi, dlatego też nie mogą być jako takie traktowane przez konsumentów i producentów suplementów. To właśnie z tego też względu suplementy diety nie podlegają tym samym przepisom co lekarstwa sprzedawane bez recepty i przed wprowadzeniem na rynek poddawane są zupełnie innym procesom weryfikacyjnym. Aby mogły zostać zgłoszone i wprowadzone na rynek, suplementy muszą być nie tylko odpowiednio opracowane i przygotowane, ale też oznakowane – każda wprowadzająca w błąd informacja na opakowaniu może oznaczać wycofanie produktu z rynku.

Suplementy diety w świetle prawa

Najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi suplementów są obecnie zapisy art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Zgodnie z ich założeniami, producenci suplementów muszą przygotowywać swoje produkty tak, by ich opakowania ani branding nie wprowadzały konsumentów błąd. Suplementom nie można przypisywać właściwości leczniczych czy zapobiegania chorobom – suplementy muszą być traktowane w świetle prawa jako uzupełnienie zbilansowanej diety, co powinno być wyraźnie przez producenta zaznaczone zarówno na opakowaniu, jak i we wszelkich przekazach marketingowych.

Zgłaszanie suplementów diety krok po kroku

Aby suplement diety mógł pojawić się legalnie na rynku producenci powinni skupić się przede wszystkim na właściwym przygotowaniu go zarówno pod względem składu, jak i opakowania. Na tym ostatnim powinny znaleźć się wszelkie informacje o składzie produktu, określające zarówno dawki poszczególnych składników jak i sposób przyjmowania i dawkowania specyfiku. Opakowanie suplementów diety musi wyraźnie informować konsumenta o tym, że jest to suplement służący jako uzupełnienie codziennej diety i nie stanowi jej substytutu. Wszystkie te informacje ważne są nie tylko z punktu widzenia konsumenta, ale też w procesie jego zgłaszania.

Aby suplement diety mógł trafić na rynek, producent musi złożyć odpowiednio przygotowane zawiadomienie o jego produkcji do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Obowiązujący system notyfikacji pozwala na to, by suplementy diety trafiły do obrotu natychmiast po zgłoszeniu suplementu do GIS, bez konieczności oczekiwania na akceptację czy ewentualną kontrolę produktu. Przedsiębiorcy muszą więc przywiązać dużą wagę zarówno do samego procesu produkcji i spełnienia przez nią wszystkich obowiązujących norm i wymagań, jak i do procesu przygotowywania dokumentów do zgłoszenia suplementów diety. W oświadczeniu, gotowym do pobrania na oficjalnej stronie internetowej GIS należy podać informacje takie jak nazwa produktu, jego postać, ilościowy i jakościowy skład produktu, oraz wzór etykiety przedstawiony wyraźnie i w języku polskim.

Producenci suplementów diety mają dziś przed sobą nie lada wyzwanie – zgłaszając suplementy diety muszą być pewni ich jakości i bezpieczeństwa, ponieważ każde ewentualne naruszenie zasad wykryte już po wprowadzeniu produktu na rynek będzie wiązało się z poważnymi konsekwencjami. Z tego też powodu wielu z nich zatrudnia do konsultacji wykwalifikowaną pomoc prawną specjalizującą się w procesach zgłaszania i notyfikacji suplementów diety, gwarantując sobie tym samym pewność zgodności z obowiązującymi przepisami na każdym etapie produkcji, zgłaszania i dystrybucji suplementu diety.