Badania i pomiary hałasu – dlaczego są wykonywane?

Hałas jest bardzo szkodliwy zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Każdy z nas musi się liczyć z tym, że duży hałas jest niesamowicie szkodliwy dla naszego organizmu oraz dla naszego zdrowia. Jeśli chodzi o oddziaływania hałasu na każdy organizm człowieka to oddziaływanie to zachodzi w trzech płaszczyznach.

Jak hałas wpływa na kondycję organizmu?

Pierwsza płaszczyzna to płaszczyzna bezpośrednia. Jest to ucho wewnętrzne oraz ucho środkowe. Druga płaszczyzna to płaszczyzna pośrednia. Ma ona wpływ na psychikę, układ nerwowy oraz także na inne różne narządy człowieka. Musimy także zdawać sobie sprawę, że hałas o bardzo wysokim poziomie dociera do ucha i ma tak duże ciśnienie, iż po prostu niszczy narząd słuchu. W zasadzie to uszkadza bębenek.

Gdy hałas jest długotrwały oraz na poziomie powyżej 85 dBA to powoduje on narastanie się zjawiska uszkadzania ucha. W sytuacjach ekstremalnych powoduje nawet głuchotę.

Jeśli chodzi o dźwięki o niższych poziomach oraz nawet o bardzo niskich, to są one w zasadzie dla naszego organizmu obojętne.

Zdecydowanie źle są traktowane wszelkie bodźce akustyczne, które są niespodziewane oraz nagłe i krótkotrwale. Gdy odczuwamy pewnego rodzaju efekt zaskoczenia to mogą te sytuacje być szkodliwe dla naszego zdrowia. Gdy często i długo przebywamy w pomieszczeniu głośnym to zdecydowanie ma to postępowanie wpływ na nasz organizm oraz na nasze zdrowie. Zasada jest jedna. Im większe jest natężenie danego hałasu, tym potrzebny jest krótszy czas do wystąpienia zjawiska jakim jest adaptacja słuchu.

pomiar hałasu w zakładzie produkcyjnym
Wykonywanie pomiarów hałasu znacznie zmniejszy ryzyko chorób narządu słuchu i nie tylko.

W zasadzie to oczywiście adaptacja polega na czasowych obniżeniu progu słyszenia. Oznacza to, że po pewnym czasie nasz słuch wraca do normy. Ze względu na cechy hałas obejmuje swym oddziaływaniem liczne grupy społeczności. Dlatego też konieczne są pomiary hałasu. Jeśli chodzi o środowisko pracy to hałas podejmują najczęściej wszelkie narzędzie czy też maszyny. Zaś jeśli chodzi o środowisko naturalne to największy hałas pochodzi od pojazdów komunikacji szynowej, drogowej, wodnej, lotniczej czy też wszelkie urządzenia komunalne. Jeśli chodzi o urządzenia komunalne to mamy oczywiście na myśli wszelkie pompy, windy, hydrofory czy też transformatory.

Jeśli chodzi o miejsce i źródło występowania hałasu to zdecydowanie wyróżniamy hałas komunikacyjny, hałas przemysłowy, hałas komunalny czy też hałas mieszkaniowy. Zdecydowanie jednak to najbardziej narzekamy na hałas płynący z komunikacji drogowej. A co nam dają badania hałasu?

Prowadzenie badań ma na celu na przykład dostosowanie wszystkich urządzeń oraz maszyn do wymagań Unii Europejskiej. Tylko pozytywne wyniki takowych badań dopuszczają dane maszyny i urządzenia do obrotu na rynkach w całej Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania tychże maszyn na terenie całej Unii Europejskiej jest bardzo ważne zarówno dla importerów jak i dla producentów. Wiadomo, że dla osób tych jest to prestiż, a co za tym idzie niesamowity zysk. Dlatego też pomiary hałasu powinny być regularnie wykonywane. Jest to przecież w interesie pracodawcy.

Hałas – czy można mu zapobiec?

Hałas uważany jest za najczęściej występujący czynnik uciążliwy w środowisku pracy, dlatego jego pomiar jest obowiązkowy dla każdego pracodawcy. Zbyt wielki hałas zwiększy ryzyko wystąpienia wypadku w trakcie pracy, a jego długotrwałe występowanie będzie miało znaczy wpływ na narząd słuchu. Praca w wysokim natężeniu hałasu, który nie został zneutralizowany przez pracodawcę, może doprowadzić do pogorszenia się zrozumienia mowy, utraty zdolności rozróżnienia poziomu dźwięku. Pracownik będzie miał również problemy ze wskazaniem źródła pochodzenia danego dźwięku.

W jakim środowisku przeprowadza się badania?

Badania środowiska pracy pod względem oddziaływania hałasu, najczęściej przeprowadzane są w miejscach bezpośrednio związanych z przemysłem. To tam czynniki fizyczne (i chemiczne) mają największy wpływ na bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników. Jak podają specjaliści z firmy Longar, niektóre pomiary powinny być zatem wykonywane regularnie – należą do nich zwłaszcza czynniki znacznie wpływające na zdrowie pracownika i powodujące choroby zawodowe.

Poza wykonywaniem regularnych pomiarów hałasu, regulacje prawne wskazują, że zbadane powinny zostać wszystkie czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz chemiczne. Pracodawca powinien także zlecić wykonanie pomiaru pyłów, promieniowania optycznego laserowego, promieniowania elektromagnetycznego oraz mikroklimatu. Większość firm posiadających akredytację, zwłaszcza tych wykonujących pomiary w przemyśle, bada jednak czynniki fizyczne, które powszechnie uważane są za uciążliwe i szkodliwe.