Jak rozpoznać alkoholika? Typowe zachowania

Nadużywanie alkoholu powoduje silny negatywny wpływ na organizm człowieka, skutkując znacznymi zmianami w jego zachowaniu. Jest to spowodowane oddziaływaniem alkoholu na układ nerwowy, powodującym obniżenie jego sprawności.

Człowiek pod wpływem tej substancji doświadcza zaburzeń reakcji wzrokowych i słuchowych, a także upośledzenia ośrodka ruchu, które skutkuje obniżeniem precyzji gestów oraz niepewnym, chwiejnym chodem. Osoba nadużywająca alkoholu nie jest w stanie myśleć precyzyjnie, nie jest również zdolna do właściwego osądu sytuacji i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. U alkoholika często dochodzi również do zmian w obrębie zdrowia psychicznego, które prowadzą do zachowań agresywnych, nagłej zmiany nastrojów, nadmiernej drażliwości, a nawet zachowań paranoidalnych, epizodów psychotycznych i halucynacji. 

W jaki sposób zachowuje się alkoholik? 

Choć każdy człowiek jest inny, badania nad osobami uzależnionymi pozwoliły wytypować zestaw zachowań charakterystycznych dla alkoholików. Są to przede wszystkim: 

  • odczuwanie silnej, nieustającej potrzeby picia alkoholu, 
  • spożywanie alkoholu mimo wyraźnego negatywnego wpływu tej substancji na zdrowie i samopoczucie pijącego oraz jego otoczenia, 
  • drżenie kończyn górnych i dolnych, bóle i zawroty głowy, nudności oraz wymioty w następstwie zaprzestania spożycia alkoholu, 
  • stopniowe zwiększanie dawek alkoholu w celu odczucia skutków jego działania, 
  • zaniedbanie sfer życia niezwiązanych z alkoholem, takich jak praca, hobby oraz relacje z rodziną i przyjaciółmi. 

Alkoholik zatraca ponadto poczucie odpowiedzialności i wstydu. Jego zachowanie jasno wskazuje na to, iż nie liczy się z normami społecznymi i opinią publiczną. Wielu alkoholików często ucieka się do kłamstwa, a w zaawansowanych stadiach choroby również do czynów niezgodnych z prawem – nadużyć, wykroczeń czy też wymuszeń. 

Kiedy powiedzieć alkoholikowi stop?

Choć alkohol powoduje wyraźne zmiany w zachowaniu osoby pijącej, często jednoznaczne zdiagnozowanie alkoholizmu wcale nie jest łatwe. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na umiejętność uzależnionych osób do ukrywania swojego problemu – nawet jedna trzecia wszystkich alkoholików to tak zwani alkoholicy wysokofunkcjonujący, którzy potrafią latami ukrywać nałóg, sprawiając pozory w pełni zdrowych, odnoszących sukcesy obywateli. Nieumiejętność dostrzeżenia choroby alkoholowej u nawet bliskiej osoby wynika często również ze społecznego przyzwolenia na picie oraz mylnego utożsamiania alkoholika z człowiekiem ze środowiska patologicznego. Kiedy powinno się reagować i powiedzieć alkoholikowi stop? Natychmiast po zaobserwowaniu szkód zachodzących w sferze emocjonalnej i społecznej pijącej osoby, takich jak:

  • problemów w pracy, które zaczynają pojawiać się na skutek spadku wydajności oraz pogorszenia relacji ze współpracownikami i kadrą kierowniczą, 
  • problemów rodzinnych wynikających z zaniedbań, jakich dopuszcza się osoba pojąca w stosunku do partnera, dzieci lub innych członków rodziny, 
  • problemów finansowych, które często prowadzą do popadania w długi, 
  • konfliktów z prawem, do jakich dochodzi, gdy osoba pijąca pozostaje pod wpływem alkoholu, 
  • zaburzeń psychicznych, w tym depresji i stanów lękowych. 

Na jakie zachowania nie pozwalać alkoholikowi? 

Osoba zmagająca się z uzależnieniem od alkoholu potrzebuje wsparcia ze strony bliskich, nawet jeżeli sama nie zdaje sobie z tego sprawy. Rodzina i przyjaciele alkoholika stają przed trudnym zadaniem ukazania choremu konsekwencji nałogu i skonfrontowania go ze skutkami podejmowanych pod wpływem używki działań. Bliscy osoby uzależnionej powinni również zapewnić ją o miłości i gotowości do pomocy bez względu na trawiącą ją chorobę alkoholową. Okazywanie wsparcia alkoholikowi wymaga dużej dozy cierpliwości i wytrwałości, potrafi jednak w znacznym stopniu wspomóc proces terapeutyczny, zwiększając szanse na pokonanie nałogu. Bliscy osoby uzależnionej od alkoholu pod żadnym pozorem nie mogą jednak pozwalać jej na zachowania agresywne i jakiekolwiek przejawy przemocy. W pierwszej kolejności powinni zawsze dbać o własne bezpieczeństwo. 

alkoholik pod murkiem w mieście

Odwyk alkoholowy 

Pomoc alkoholikowi można okazać, nakłaniając go do podjęcia leczenia w profesjonalnym ośrodku terapii uzależnień. Placówki tego typu oferują odwyk alkoholowy w kontrolowanym środowisku, zapewniając opiekę wykwalifikowanych lekarzy i psychoterapeutów. Bliscy alkoholika zachęcani są do szukania pomocy w ośrodku terapii uzależnień FreeDom, który wspiera zarówno osoby uzależnione, jak i ich rodziny.